Voor een volledige toepassing van duurzaamheids principes moeten we de belangrijkste acteur hierbij betrekken: de Toerist. Het beeld echter van het toerisme als economische activiteit en de toerist als Koning klant belemmert elke poging om principiële sociale factoren te laten meespelen: de toekomstige generaties. Het artikel over de concepten van duurzaamheid is recentelijk bijgewerkt met o.a. de COP21 resultaten. Commentaren zijn welkom. Het artikel over de profielen van toeristen en hun lifestyle is geheel herschreven en bevat nieuwe modellen die de laatste jaren ontwikkeld zijn.

Duurzaam Toerisme

De relatie tussen duurzame ontwikkeling en toerisme is het onderwerp, waar deze reeks artikelen over gaat. Daartoe kijken wij eerst naar wat de achtergronden zijn en naar het waarom van duurzaamheid. De duurzaamheids discussie is op gang gekomen omdat er een aantal zaken bezig zijn behoorlijk scheef te lopen: biodiversiteit vermindert, ozon lagen worden aangetast, broeikas effecten beginnen voelbaar te worden, bevolkings groepen worden achtergesteld en er zijn langzamerhand zoveel symptomen, dat het op een ziekte lijkt. Het duurzaamheids principe is in eerste instantie ontwikkeld als antwoord hierop.

Om in te kunnen zien hoe diep het vernielende element is ingeworteld in vooral de westerse maatschappijen en waarom er de noodzaak ontstaan is ons milieu met andere ogen te gaan bekijken, moeten we eerst in vogelvlucht het een en ander in historisch perspectief zetten.